VISIE

Onze beweging laat zich inspireren door de visie die Bob de Wit neerschreef in zijn boek ‘Society 4.0. De acht belangrijke issues om een burgersamenleving te bouwen‘ (2022, Vakmedianet). Het boek wil mensen inspireren die een vitale en hoopvolle toekomst willen bouwen voor de komende generaties. De auteur ziet de ‘Glokale Burgersamenleving’ als een hoopvol alternatief voor de ontwikkeling van een betere toekomstige samenleving.

In een burgersamenleving staan burgers centraal en wordt de evolutie naar een ondemocratische ‘Elite Reset Society’ gestopt. Glokale burgers beslissen democratisch en geven vorm aan het samenleven op lokaal niveau, terwijl ze eveneens een bijdrage leveren aan het oplossen van mondiale vraagstukken. Society 4.0 vertrekt uitdrukkelijk van een positief mensbeeld. Of deze samenleving er kan komen, zal afhangen van de manier waarop acht belangrijke maatschappelijke issues zullen worden opgelost.

Samen met zijn kompaan Roel Wolfert schreef Bob ‘Regio 4.0. Gids voor de ontwikkeling van regio’s in Society 4.0.‘ met als doel de visie te vertalen naar concreet te nemen acties in de regio. Anders dan de titel doet vermoeden is het geen handleiding die gedetailleerd voorschrijft hoe een regionale samenleving ontwikkeld moet worden. Elke regio is verschillend en we staan aan het begin van een evolutie, waarin nog veel bedacht, ontdekt en ervaren moet worden. De ‘gids’ geeft wel op de cruciale maatschappelijke domeinen een richting aan, bedoeld om de ‘bouwers’ van autonome regio’s handvatten te bieden.

Waar Bob de Wit eerder de strategisch denker is die private en publieke trekkers voorbereid op een maatschappelijke shift, is Roel Wolfert meer de praktische doener. Hij helpt organisaties en leiders om die shift succesvol te maken. Waar Bob verrassende toekomstige ideeën schetst, vertelt Roel hoe we vanuit onze regio (door)starten. 

Op 25 maart 2023 waren beide heren te gast op het Grote Startevent van Society 4.0 Gent. Het werd een avond vol inspiratie.

‘Society 4.0’ werd inmiddels vertaald in het Engels en in het Turks. Er is ook een vervolg ‘Democratie 4.0. Opnieuw uitvinden van democratie voor het bouwen aan een glokale burgersamenleving in Society 4.0‘ Meer informatie vind je op de website.

DE ACHT BELANGRIJKE ISSUES OM EEN BURGERSAMENLEVING TE BOUWEN