Algemene voorwaarden

Welkom op onze website.

Als je verder gaat met surfen op deze website, verklaar je je akkoord met en gebonden door de volgende algemene gebruiksvoorwaarden, die, samen met ons privacybeleid, het kader vormen voor de relatie tussen jou en society4th.gent, waar het deze website betreft. Wanneer je niet akkoord bent met enig onderdeel van deze algemene voorwaarden, gebruik dan aub. onze website niet.

De termen ‘Society 4.0 Gent’ of ‘Gent 4.0’ of ‘society4th.gent’ of ‘ons’ of ‘wij’ verwijzen naar de eigenaar van deze website, m.n. de feitelijke vereniging Society 4.0 Gent. Het gebruik van deze website is onderhevig aan de volgende algemene gebruiksvoorwaarden:

De inhoud van de pagina’s op deze website is er enkel voor jouw algemene informatie en gebruik. We kunnen de inhoud aanpassen zonder dat we jou hiervan op de hoogte brengen.

Noch wij, noch enige derde partij, biedt enige waarborg of garantie met betrekking tot de accuraatheid, tijdigheid, performantie, volledigheid of geschiktheid van de informatie en het materiaal dat je hier vindt of dat hier aangeboden wordt, voor gelijk welk doel. Je erkent dat deze informatie en materialen onvolmaaktheden of fouten kunnen bevatten, en we wijzen uitdrukkelijk de aansprakelijkheid af voor gelijk welke van deze onvolmaaktheden of fouten in de breedste zin als wettelijk toegelaten.

Je gebruik van enige informatie of materialen van deze website is volledig op eigen risico; wij zullen niet aansprakelijk zijn. Het zal tot je eigen verantwoordelijkheid behoren om je ervan te verzekeren dat enige producten, diensten of informatie die op deze website beschikbaar zijn, tegemoet komen aan jouw specifieke vereisten.

Deze website bevat materiaal waarvan wij de eigenaar zijn of de licentie hebben. Dit materiaal omvat, maar is niet beperkt tot, het ontwerp, de layout, de stijl en de illustraties. Reproductie is niet toegestaan zonder duidelijke verwijzing naar de bron.

Alle handelsmerken die op deze website weergegeven worden, en die geen eigendom zijn van de auteur of waarvan de auteur geen licentie heeft, worden erkend op de website. Oneigenlijk gebruik van deze website kan aanleiding geven tot een claim voor schadevergoeding en/of kan een overtreding zijn van de wet.

Van tijd tot tijd kan deze website linken naar andere websites bevatten. Deze linken zijn er om het voor jou gemakkelijk te maken verdere informatie te verkrijgen. Ze betekenen niet dat we de website(s) onderschrijven. We zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website(s) waarnaar we verwijzen.

Society 4.0 Gent houdt zich het recht voor om veranderingen aan te brengen op de website of in de materialen gelinkt aan de website zonder kennisgeving.