Nutsvoorzieningen

WAAR GAAT DIT OVER?

  • Energie en water
  • Energieneutraal proberen zijn
  • Energie duurzaam en lokaal opwekken
  • Eigen winning van drinkwater

Society 4.0 wil haar leden en alle geïnteresseerden informeren omtrent de stand van zaken en mogelijkheden omtrent toegang tot vrije energie.