Leren en ontwikkelen

WAAR GAAT DIT OVER?

  • Veel arbeid zal door robots overgenomen worden
  • Talenten en interesses van kinderen als uitgangspunt
  • Focus op kritisch denken, communicatie, samenwerking en creatief denken

Society 4.0 Gent wil dat haar leden een laagdrempelige toegang hebben tot ondersteuning en coaching in de leertrajecten die ze voor zichzelf uitstippelen.

Actie (nog te ontwikkkelen) – We richten een ‘leerplein’ op voor leerders van 6 tot 106 jaar.