Democratisch ondernemen

WAAR GAAT DIT OVER?

  • Democratische besluitvorming over publieke vraagstukken
  • Lokaal welvaart en welzijn creëren voor alle leden van de beweging
  • ‘Steward ownership’ ontwikkelen
  • Deep Democracy

Society 4.0 Gent wil dat haar leden en alle geïnteresseerden kunnen luisteren naar een onafhankelijk mediaplatform voor de Gentse regio, dat bovendien plezant is. Voor wie zich dat nog herinnert: denk aan de lokale radio van vroeger.

Actie (nog te ontwikkelen) – We verkennen wat al bestaat en welke stappen nodig zijn om tot dit mediaplatform te komen.